JIANGSU ZSA INDUSTRY CO., LTD

Näme üçin bizi saýlaýar?

Fastöriteleşdiriji önümler

Iň kiçi böleklerem möhümdir we dowam etmeli. Highokary kuwwatymyz, poslama çydamly, ýörite berkidiji önümlerimiz, takyk kesgitlemeleriňize laýyk gelýän ýokary hilli materiallardan öndürilen we öndürilýär. Productshli önümlerimiz Hytaýda eredilýär we öndürilýär, materialyň hilini we ussatlygyny we umyt edip boljak gowşuryş senesini üpjün edýär.

Hususy rozetkalar

Elmydama dowam etmek üçin, ýörite we standart hilli rozetkalary hödürleýäris, şol sanda: Baş stiller: rozetka kellesi nurbatlar Içki gysgyçly boltlar 3,5 ″ (4mm - 90mm)

Omörite okuwlar

Elmydama dowam etdirilýär, siziň talaplaryňyza görä öndürilen ýokary hilli studiýalary hödürleýäris: Okuw görnüşleri: endeke-täk gutarnykly okuwlar Iki gezek gutarýan sapaklarSörite ýakalar we azaldylan beden sapaklary Iki “iýmit” we “iýmitlenmek” mümkinçilikleri Ölçeg aralygy: 1/4 ″ 8 Diam diametri (6mm-den 200mm) 12 ″ çenli uzynlygy (3,65 M)

Omörite boltlar

Elmydama dowam etmek üçin ýörite we standart hilli boltlary hödürleýäris, şol sanda: Baş stil: Hex Head BoltsHex Hex Head BoltsHex Flange Bolts12 Point Flange BoltsSpline Head BoltsPenta Head BoltsPlow BoltsCarriage Head BoltsSquare Head Machine BoltsT-Head BoltsSörite burawlanan Head Bolts “PrintSize” diapazony: Diametri: # 8-den 3,5 ″ (4mm-den 90mm)

Otsörite hozlar

Elmydama dowam etmek üçin, aýratyn we adaty hilli hozlary hödürleýäris, şol sanda: Baş stil: Hex NutsHeavy Hex NutsHex Lock NutsHeavy Hex Lock NutsHex Jam NutsSquare Nuts12 Point Nuts12 Point Lock NutsMehaniki we Himiki Gulp NutsSörite ýöriteleşdirilen Çörekler # 8-den 3,5 ″ (4mm-den 90mm)

Habarlar

  • What are the disadvantages of stainless steel fasteners?
  • What does hot forged mean?
  • Types of precision automotive components
  • Quality standards for custom precision gears
  • What is a belt fastener?

Habaryňyzy goýuň